Miasto Smoka, hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

 

Owczarek Niemiecki - zdrowie - anatomia.

 

    Kościec owczarka niemieckiego, jak i każdego innego psa, można podzielić na dwie części:

  1) szkielet osiowy

  Czaszka stanowi początek tego szkieletu, jednakże zasadniczą jego częścią jest kręgosłup, który składa się z pojedynczych, niewielkich kości zwanych kręgami. Siedem pierwszych to kręgi szyjne - dwa z nich posiadają nawet osobne nazwy: dźwigacz - umożliwiający poruszanie głową w pionie; obrotnik - który pozwala na ruchy obrotowe głowy. Pozostałe kręgi odcinka szyjnego połączone są ze sobą na tyle elastycznie, iż pozwalają szyi na znaczny zakres ruchów bez potrzeby poruszania tułowia. Następne trzynaście kręgów piersiowych wraz z 11 parami żeber tworzą klatkę piersiową, której zadaniem jest chronić przed zewnętrznymi urazami najważniejsze narządy wewnętrzne. Tuż za nimi znajduje się 7 kręgów lędźwiowych, które podtrzymują odcinek brzuszny tułowia, czyli słabiznę. Następne trzy kręgi, bardzo silnie ze sobą zrośnięte, tworzą kość krzyżową. I już ostatni odcinek szkieletu osiowego, czyli ogon; zbudowany jest on w przypadku owczarka niemieckiego z 22 kręgów ogonowych.

 

1. Kość nosowa
2. Szczęka
3. Kość czołowa
4. Kość potyliczna
5. Łuk jarzmowy
6. Żuchwa
7. Oczodół
8. Pierwszy krąg szyjny - Atlas
9. Szósty krąg
10. Pierwsze żebro
11. Dwunaste żebro
12. Rzekome, trzynaste żebro
13. Mostek - część początkowa
14. Mostek - część końcowa
15. Trzeci wyrostek kolczysty piersiowy
16. Trzynasty wyrostek kolczysty piersiowy
17. Pierwszy wyrostek kolczysty lędźwiowy
18. Siódmy wyrostek kolczysty lędźwiowy
19. Kość krzyżowa

20. Kręgi ogonowe
21. Łopatka
22. Kość ramienna
23. Kość promieniowa
24. Kości przedramienia
(kość łokciowa i promieniowa razem)
25. Nadgarstek
26. Śródręcze
27. Palce przedniej kończyny
28. Miednica
29. Staw biodrowy
30. Kość udowa
31. Rzepka kolanowa
32. Kość piszczelowa
33. Kości podudzia
(kość strzałkowa i piszczelowa razem)
34. Staw skokowy
35. Śródstopie
36. Palce tylnej kończyny
Miasto Smoka, hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie


  2) szkielet kończyn

  Kończyny przednie połączone są ze szkieletem osiowym za pomocą silnych mięśni przyczepionych do mocnych i płaskich kości zwanych łopatkami. W dolnym końcu łopatka połączona jest stawem z kością ramieniową, a z kolei ta - kością promieniową i kością łokciową. Poniżej znajduje się nadgarstek, który składa się z pojedynczych i małych kości ułożonych w dwóch rzędach. Ruchy nadgarstka głównie ograniczone są do ruchu w górę/w dół, jednakże jest on wstanie wykonać nieznaczne ruchy skrętne. Łapa zbudowana jest z pięciu kości śródręcza, czyli palców, z których każde składa się trzech małych kostek. Każdy z palców zakończony jest potężnym pazurem. Najmniejszy, wewnętrzny, palec nie dotyka ziemi.

  Kończyny tylne połączone są ze szkieletem poprzez miednicę, która to składa się z trzech parzystych kości. Tworzą one bardzo mocną obręcz połączoną z kością krzyżową kręgosłupa. Po obu stronach miednicy znajdują się panewki, w których spoczywają główki kości udowych. Kości te drugim swym końcem łączą się z dwiema, częściowo zrośniętymi, kośćmi: piszczelową i strzałkową, tworząc kolano. Poniżej kość piszczelowa łączy się ze śródstopiem poprzez staw skokowy. Tylna łapa składa się z 4 palców zakończonych pazurami; czasami zdarza się, że w połowie długości stopy znajdzie się piąty palec, tzw. "wilczy pazur", który bezzwłocznie należy usunąć. Normalnie w tym miejscu, pod skórą, znajduje się tylko mała kostka, którą da się wyczuć palcami.

  Mięśnie

  Cały szkielet okryty jest warstwami mięśni, które bardzo precyzyjnie kontrolują ruchy psa. Mięśnie działają w przeciwstawnych parach bądź grupach - np. jeden mięsień powoduje zginanie stawu, a drugi jego prostowanie. Mięśnie są bogato zaopatrzone w nerwy i naczynia krwionośne.

 

Miasto Smoka, hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie
1. Mięsień unosiciel wargi górnej
2. Mięsień szczękowo-nosowy
3. Mięsień zamykający wargi
4. Mięsień policzkowy
5. Mięsień żwaczowy
6. Mięsień jarzmowy
7. Mięsień skroniowy
8. Mięsień piersiowo-językowy
9. Mięsień poruszający muszlą ucha
10. Mięsień piersiowo-głowowy
11. Mięsień kluczowy szyjny
12. Mięsień kluczowy ramienny
13. Mięsień czworoboczny
14. Mięsień zębaty brzuszny
15. Mięsień ramieniowo-szyjny
16. Mięsień naramienny
17. Mięsień trójgłowy ramienia
18. Prostownik nadgarstka promieniowy
19. Prostownik palcowy wspólny
20. Prostownik palcowy boczny
21. Prostownik nadgarstka łokciowy
22. Zginacz nadgarstka łokciowy
23. Odwodziciel długi pierwszego palca
24. Mięsień najszerszy grzbietu
25. Mięsień piersiowy głęboki
26. Mięsień brzuszny prosty
27. Mięsień brzuszny skośny
29. Napinacz powięzi szerokiej uda
30. Mięsień najdłuższy uda
31. Mięsień pośladkowo powierzchniowy
32. Mięsień dwugłowy uda
33. Mięsień półściągnięty
34. Mięsień przedni piszczelowy
35. Prostownik długi palcowy stopy
36. Mięsień strzałkowy długi
37. Zginacz palców
38. Mięsień trójgłowy łydki

 

  W zależności od tego czy mięśnie stanowią część systemu poruszania kończynami, czy może tworzą ściany serca lub klatki piersiowej, mają one inną rolę do spełnienia. Jednakże wszystkie one działają w ten sam sposób - kurcząc się i rozkurczając, np. bicie serca jest skutkiem regularnego, aczkolwiek nieuświadomionego skurczu i rozkurczu jego mięśni. Mięśnie, które powodują ruch psa to mięśnie lokomotoryczne. Przyczepione są one do kości szkieletu. Kontrolę nad mięśniami sprawuje mózg, przesyłając im sygnały poprzez włókna nerwowe. Również tą samą drogą mięśnie przesyłają do mózgu informacje o temperaturze, bólu i innych bodźcach.

 

« wstecz