Miasto Smoka, hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

 

Owczarek Niemiecki - szkolenie - Mondioring.

 

W pierwotnym zamyśle Mondioring miał przede wszystkim ujednolicić zróżnicowane krajowe regulaminy ringowe, ale twórcom zależało także na stworzeniu dyscypliny widowiskowej, spektakularnej i otwartej dla wszystkich ras pracujących, która poprzez stopniowe zwiększanie trudności umożliwiłaby coraz pełniejsze wykorzystanie psychofizycznych walorów psa. Każde zawody powinny posiadać odrębny scenariusz i własne dekoracje, a stroje pozorantów, przeszkody i inne atrybuty powinny być z nimi związane tematycznie.

Trochę historii: Mondioring jest dyscypliną bardzo młodą. Do pierwszego międzynarodowego spotkania doszło w 1982r. w Tournai (Belgia). Wzięli w nim udział zawodnicy z Belgii, Francji i Holandii. Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w dniach 21-22 października 1995r. w Colmar (Francja). Wzięło w nich udział 35 zawodników z Belgii, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii i Austrii, a pierwszym Mistrzem Świata został S. Appeltans (B) z malinois Niver des Tigrous. Obecnie w FCI prowadzone są rozmowy na temat uznania Mondioringu za pełnoprawną międzynarodowej dyscypliny sportowej, wliczanej do kwalifikacji hodowlanych psów pracujących na równi z IPO i SCH.

Przebieg: Zawody odbywają się w 3 klasach: Mondioring 1, 2 i 3. W niektórych krajach, m.in. we Francji wprowadzono również klasę 0, której zaliczenie daje prawo do wystawiania psa w klasie użytkowej.

 

Program Mondioringu składa się z trzech bloków:

1. Posłuszeństwo,

2. Skoki,

3. Obrona

Oceniane są jako całość. Stopień trudności wzrasta wraz z klasą.

 

Posłuszeństwo:

• Chodzenie bez smyczy - pies idzie idealnie przy nodze przewodnika, trasą wyznaczoną przez sędziego, zawierającą zwroty, zatrzymania i ewentualnie przeszkody i atrybuty, np. przewodnik pcha taczkę lub prowadzi rower, a pies ma iść przy nodze.

• Zostawanie na czas 1 minuty (siad lub waruj*), w czasie nieobecności przewodnika, z ewentualnymi rozproszeniami

*waruj - klasa 1 i 2 ; pozycja losowana - klasa 3

• Nieprzyjmowanie pokarmu rzuconego lub leżącego na ziemi*

*klasa 1 - jeden element rzucony, klasa 2 i 3 - 2 elementy rzucane i 6 leżących na ziemi

• Aport wyrzucany - rodzaj przedmiotu jest losowany przed zawodami, listę przedstawiają organizatorzy (koziołek, plastikowa butelka, pokrywka, opona, sznur, zabawka). Przedmiot pozwala na dobry chwyt i waży do 1 kg.

• Pozycje: Pies wykonuje zmianę pozycji WARUJ, SIAD, STÓJ na polecenie wydane z odległości (5, 10 lub 15 m) bez przemieszczenia się psa.

• Aport z identyfikacją - przed startem zawodnik wskazuje swój przedmiot (2x2x10cm), który następnie pies ma wybrać spośród innych, identycznych przedmiotów leżących w odległości 30 m.

• Naprzód - wybieganie na odległość 20, 30 lub 40 m, zależnie od klasy.

 

Skoki (kolejność losowana*):

*w klasie I przewodnik wybiera jeden z trzech skoków: Płotek: 1m - 1.20m ; W dal: 3 - 4m , Palisada: 1.80m - 2.30 m (tylko w jedna stronę)

 

Obrona (kolejność losowana):

Pozorant ubrany jest w kompletny kostium ringowy. Pies może atakować każdą część ciała pozoranta.

• Atak frontalny przez przeszkodę (klasa 2 i 3). Z odległości 30 lub 40 metrów pies jest wysyłany do ataku na pozoranta znajdującego się 3 metry za przeszkodą i broniącego się (tylko w celu odstraszenia psa) pałką lub innymi akcesoriami. Dopuszczalne przeszkody to: basen z wodą (max 20 cm głębokości), snopki lub kostki słomy, siatka, wiszące taśmy, rów. Przeszkoda ma max 80 cm głębokości (z wyjątkiem wody), 80 cm wysokości i 8-10 m szerokości. W klasie 1 nie ma przeszkody.

• Atak frontalny bez przeszkody, z "udziwnieniami". Z odległości 30 metrów pies jest wysyłany do ataku na pozoranta, nie ma przeszkody, natomiast pozorant może używać innych akcesoriów w celu testowania odwagi psa. Akcesoria nie mogą być groźne i używane są wyłącznie w celu onieśmielenia psa, np. plastik, szarfy, przedmioty hałasujące, wiadro puste lub z woda, gazeta, torba, itd.

• Atak z pościgiem za pozorantem z rewolwerem (2 strzały).

• Atak z pościgiem zatrzymanym (klasa 3). Pies jest przywołany do nogi zanim chwyci pozoranta. Maximum punktów dostaje pies, który zatrzyma się na ostatnich 3 metrach. Kolejność ataków (z pościgiem i pościgiem zatrzymanym) jest losowana przez zawodnika przed startem i znana wyłącznie sędziemu.

• Obrona - pies spontanicznie broni właściciela. Scenariusz obrony jest za każdym razem inny. Można używać dwóch pozorantów. Każda obrona jest poprzedzona spotkaniem przewodnika z pozorantem. Atak ma być wyraźny, oburęczny, np. rozmowa zakończona niespodziewanym atakiem, rozmowa przerwana odwróceniem uwagi psa przez pozoranta, atak na osobę trzecią, bijatyka osób postronnych, itd. Każda sytuacja zbliżona jest do mogącej wystąpić w codziennym życiu.

• Przeszukiwanie i konwój - pies ma znaleźć pozoranta ukrytego gdzieś na terenie ringu. Podczas konwoju pozorant trzykrotnie podejmuje ucieczkę.

• Pilnowanie przedmiotu - w czasie nieobecności przewodnika, pies pilnuje przedmiotu, który tematycznie związany jest ze scenariuszem zawodów. Pozorant ma 3 próby odebrania psu przedmiotu. W jednej z nich może sie posłużyć różnymi akcesoriami. Można używać dwóch pozorantów.

 

REGULAMIN

 

« wstecz