Miasto Smoka, hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

 

Owczarek Niemiecki - o rasie.

 

  Hodowlę Owczarka zapoczątkowali pasterze owiec. W ich dobytkach służbę pełniły psy o wybitnych cechach użytkowych, najbardziej przydatnych do pomocy w wypasie owiec. W różnych regionach spotykano jednak Owczarki o zróżnicowanym wyglądzie. Podzielono je na odmiany środkowoniemieckie i południowoniemieckie. Różniły sie wielkością, masywnością, długością tułowia, gatunkiem włosa oraz sposobem noszenia uszu. Od połowy XIX wieku w Europie wraz z rozwojem miast, rozwijał się ruch kynologiczny. Powstały pierwsze związki, zakładane przez miłośników Owczarków... czytaj więcej »

 

Owczarek Niemiecki - zdrowie.

 

  Ewentualne objawy bólu u naszego pupila... czytaj więcej »

 

Owczarek Niemiecki - wygląd.

 

  Owczarek Niemiecki powinien być spokojny i zrównoważony, pewny siebie, absolutnie naturalny i niegroźny dla otoczenia (poza sytuacja, gdy został sprowokowany), czujny oraz posłuszny. Powinien cechować się odwagą, silnym charakterem i popędem do walki. Podzielono je na odmiany środkowoniemieckie i południowoniemieckie. Różniły sie wielkością, masywnością, długością tułowia, gatunkiem włosa oraz sposobem noszenia uszu... czytaj więcej »

 

Owczarek Niemiecki - hodowla.

 

  Genetyka, a hodowla psów... czytaj więcej »

 

Owczarek Niemiecki - wystawy.

 

  Wystawianie psa jest sztuką i może być nawet zawodem. W krajach, w których kynologia jest znacznie bardziej profesjonalna, choćby w USA, istnieje szczególnie wcale niemała grupa profesjonalnych "handlerów" - ludzi zawodowo zajmujących się wyłącznie wystawianiem cudzych psów... czytaj więcej »

 

Owczarek Niemiecki - szkolenie.

 

  IPO - International Prüfungs Ordnung - międzynarodowa próba pracy, psy szkolone w zakresie posłuszeństwa, obrony i tropienia. Są 3 stopnie IPO, od IPO1 (najniższy) do IPO3 (najwyższy); IPO niekiedy zapisywane jest jako IP... czytaj więcej »

 

Owczarek Niemiecki - porady.

 

  Pies, aby przetrwać nauczył się okazywać agresję. Przejawia się to przez całe życie psa, w większym lub mniejszym stopniu. Dla psa jest to zachowanie, którym określa i podtrzymuje swoja pozycje w stadzie, zdobywa łup, zapewnia bezpieczeństwo sobie i towarzyszom, wyznacza terytorium, zdobywa partnera i reaguje na prawdziwe lub urojone zagrożenie. Agresja może być WRODZONA lub NABYTA. No cóż, agresja ta często wynika z niewłaściwego wychowania psa... czytaj więcej »

 

Owczarek Niemiecki - ze Świata.

 

  Światowa Wystawa Owczarków Niemieckich - 2010... czytaj więcej »